Tài khoản đang tạm khóa
Tài khoản của Quý khách đã bị tạm khóa có thể do một số nguyên nhân sau:
Tài khoản đã quá hạn thanh toán.
Tài khoản vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.
Tài khoản sử dụng quá tài nguyên.
Quý khách hàng vui lòng kiểm tra Email đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ HOSTVN theo số 04-4455-3333
Cảm ơn đã tin chọn và sử dụng dịch vụ của Hostvn.Net